𝟏𝟏.𝟏𝟏 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐄𝐑

สิทธิพิเศษ

รับส่วนลดห้องพัก 40% ของราคาปกติ

เงื่อนไข

สำรองห้องพัก 11 - 17 พ.ย. 66 เท่านั้น

เข้าพักวันที่ 11 พ.ย. - 31 มี.ค. 67

ติดต่อสอบถาม
หรือจองห้องพัก